Spis treści

 1. Przedmowa
 2. Wprowadzenie
 1. Losowanie: od kleroterionu do lottokracji
  1. Demokracja ateńska – między losowaniem a wolą większości
  2. Spartański krzyk
  3. Bogowie olimpijscy grają w kości
  4. Wybory nad Adriatykiem: Wenecja i Raguza
  5. Spętana elekcja
  6. Demarchia, klerostokracja, lottokracja
 2. Od jednomyślności do większości
  1. Jednomyślność
  2. Zdrowa większość
  3. Konklawe – dziedzictwo kluczy
  4. Przeor zakonu i rektor uniwersytetu
  5. Pierwsi teoretycy: Llull, Kuzanus, Condorcet i Borda
  6. Za kim dać kreskę? - wybory w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 3. Wybory prezydenckie
  1. Jedna tura wyborów i zamach stanu w Chile
  2. Dwie tury wyborów w Portugalii i niespodziewany zwrot akcji
  3. Francja: druga tura wyborów i głosowanie taktyczne
  4. Elektorzy wybierają prezydenta Stanach Zjednoczonych
  5. Wybór prezydenta Polski
  6. Preferencyjne wybory prezydenta Irlandii
 4. Wybory parlamentarne – spór o kształt ordynacji
  1. Kto i jak głosuje? Prawo głosu i frekwencja wyborcza
  2. Pseudowybory: Polska Rzeczpospolita Ludowa, Tajwan i Albania
  3. Metody proporcjonalne: d’Hondt i Sainte-Lague
  4. Progi, listy, koalicje
  5. Systemy większościowe: okręgi jednomandatowe
  6. Kształt okręgów wyborczych i Gerrymandering
  7. Dwie partie i prawo Duvergera
  8. Senat 2011 – polski krok w stronę ordynacji większościowej
  9. Wybory z dogrywką czy bez?
 5. Wybory parlamentarne – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
  1. „Drugi głos” i ordynacja niemiecka
  2. Głosowanie równoległe: Japonia i Litwa
  3. Pojedynczy głos przechodni na wyspach: Irlandia i Malta
  4. Pojedynczy głos nieprzechodni na Dalekim Wschodzie
  5. Biproporcjonalność, czyli dwa w jednym: Hiszpania i Szwajcaria
  6. Cudze chwalicie, swego nie znacie – wybory do Sejmu po roku 1990
  7. Przegląd systemów wyborczych w wybranych krajach
 6. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  1. Ile mandatów otrzyma dany kraj? – euromatematyka i Kompromis z Cambridge
  2. Podział mandatów pomiędzy partie
  3. Dla kogo fotel europosła?
 7. Trochę teorii: twierdzenia i paradoksy
  1. Kenneth May, dwaj gracze i bezwzględna większość
  2. Paradoksy Condorceta i Bordy
  3. Kenneth Arrow i dyktatura po raz pierwszy
  4. Allan Gibbard, Mark Satterthwaite i dyktatura po raz drugi
  5. W poszukiwaniu idealnego systemu
 8. Głosowanie bezpośrednie
  1. Większość: jedno słowo, wiele znaczeń
  2. Waga głosu a siła głosu
  3. Zwycięska koalicja i decydujący gracz
  4. Wskaźniki siły głosu: Penrose i Banzhaf
  5. Lekcja luksemburska
 9. Głosowanie w spółkach handlowych
  1. Siła głosu a próg większości kwalifikowanej
  2. Głosowanie podczas zebrania wspólników spółki
  3. Siła głosu uczestnika walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 10. Głosowanie pośrednie: Rada Unii Europejskiej
  1. Decyzja na (dwie) raty i wolna elekcja
  2. Prawo Penrose’a
  3. Od Jerzego z Podiebradów i Williama Penna do Nicei i Brukseli
  4. Kompromis Jagielloński
  5. System pierwiastkowy – rzut oka w przyszłość
 11. Nauka, sztuka, sport
  1. Skoki narciarskie, jazda figurowa na łyżwach i zapasy
  2. Konkurs Chopinowski i Triennale Grafiki
  3. Nagrody Premiera i granty europejskie
  4. Rankingi samochodów, uniwersytetów, miast i gier planszowych
  5. Tenis, piłka nożna i szachy
  6. Jak wybrać zwycięzcę konkursu?
 12. Praktyka wyborcza wczoraj i dziś
  1. Tradycje kulturowe i doświadczenia historyczne
  2. Model finansowania partii
  3. Marketing polityczny
  4. Wpływy zewnętrzne
  5. Uczciwość i zaufanie
  6. Rosja: zadziwiające efekty statystyczne
  7. Alienacja wyborców
  8. Postęp techniczny, komputery i internet
 13. Zamiast zakończenia: wybory, matematyka i motoryzacja
  1. Matematyka i głosowanie
  2. Silniki samochodowe oraz systemy wyborcze
 1. Indeks osób
 2. Indeks geograficzny
 3. Indeks rzeczowy