Literatura wykorzystana w książce

Literatura w języku polskim

 • Ciesielski K,
  Paradoksy ordynacji, czyli matematyka wyborcza,
  Wiedza i Życie, nr 8 (1997)
 • Dudek A,
  Historia Polityczna Polski 1989–2012,
  Znak, Kraków (2013)
 • Gawron P, Pawela Ł, Puchała Z, Życzkowski K,
  Studia Wyborcze 19 (2015)
 • Haman J,
  Demokracja. Decyzje. Wybory,
  Scholar, Warszawa (2003)
 • Jagielski M,
  w Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym,
  red. Małajny R, Warszawa (2013)
 • Kamiński MM,
  Jak silna jest polska piłka nożna? Paradoks „gospodarza turnieju” w rankingu FIFA,
  Decyzje 17, s. 29-45 (2012)
 • Kołodziej A,
  (red.)
  Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012,
  Kraków (2013)
 • Mercik JW,
  Siła i oczekiwania.
  Decyzje grupowe, PWN, Warszawa (1999)
 • Nohlen D,
  Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych,
  Warszawa 2004.
 • Oplustil K,
  Instrumenty nadzoru korporacyjnego w spółce akcyjnej,
  C.H. Beck, Warszawa (2010)
 • Piasecki A,
  Wybory w Polsce 1989–2011,
  Arkana, Kraków 2012
 • Pieńkowski M,  Słomczyński W i Życzkowski K,
  W poszukiwaniu optymalnego systemu glosowania w Radzie Ministrów Unii Europejskiej,
  Polski Kalendarz Europejski, styczeń-luty 2004, str. 20-24.
 • Rzążewski K, Słomczyński W i Życzkowski K,
  Wiedza i Życie 1, 22-27 (2010)
 • Rzążewski K, Słomczyński W, Życzkowski K,
  Academia 27 (2015)
 • Słomczyński W, Zastawniak T i Życzkowski K,
  Nicea albo Kraków:   Kompromis Jagiellonski,
  Wprost, Nr 1125 (20 czerwca 2004)
 • Słomczyński W i Życzkowski K,
  Rzeczypospolita, 30. 01. 2004
 • Słomczyński W i Życzkowski K,
  Acta Physica Polonica, B37, 3133-3143 (2006)
 • Słomczyński W i Życzkowski K,
  Międzynarodowy Przegląd Polityczny  18, 15-32 (2007),
 • Słomczyński W i Życzkowski K,
  Rzeczpospolita,  21 czerwca 2007
 • Sozański T,
  Mniejszości blokujące w systemach głosowania w Radzie UE,
  Międzynarodowy Przegląd Polityczny 19, 230–248 (2007)
 • Trzaskowski R,
  Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej,
  Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa (2005)
 • Życzkowski K,
  Więź Lato 2014, 106-109

Literatura w języku angielskim

 • Algaba E, Bilbao JR and Fernandez JR,
  The distribution of power in the European Constitution.
  European Journal of Operational Research, 176, 1752–1766 (2007)
 • Banzhaf JF,
  Weighted voting does not work: A mathematical analysis.
  Rutgers Law Review, 19, 317–343 (1965)
 • [*] Cichocki MA i Życzkowski K
  (red.) Ashgate, Farnham, England, 2010.
 • Felsenthal DS and Machover M,
  Measurement of voting power: Theory and practice, problems and paradoxes.
  Cheltenham: Edward Elgar, (1998)
 • Grimmett G,
  European apportionment via the Cambridge Compromise. Mathematical Social Sciences 63 (2), 68–73 (2012)
 • Grimmett G, Laslier J-F, Pukelsheim F, Ramírez-González V, Rose R, Słomczyński W, Zachariasen M, Życzkowski K,
  The allocation between the EU member states of the seats in the European Parliament. Cambridge Compromise.
  European Parliament Studies, PE 432.760 (2011).
 • Grimmett G, Pukelsheim F, Słomczyński W, Życzkowski K
  in the Council, a letter to the European Parliament, April 17, 2017
 • Hodge JK and Klima RE,
  The Mathematics of Voting and Elections: A Hands-On Approach,
  AMS, Providence 2005
 • Kirsch W,
  (2010).
  The distribution of power in the Council of Ministers of the European Union.
  artykuł w książce [*]
 • Kirsch W, Słomczyński W and Życzkowski K,
  European Voice, 3-9 May  2007
 • Klimek P, Yegorov Y, Hanel R and  Thurner S,
  Statistical Detection of Systematic Election Irregularities,
  PNAS 109,  41, s. 16469–16473 (2012)
 • Laruelle A and Valenciano F,
  Voting and collective decision-making. Bargaining and power.
  Cambridge University Press, Cambridge (2008)
 • Leech D,
  Shareholder Power and Corporate Governance,
  preprint TWERPS 564, University of Warwick 2000.
 • Machover M,
  (2010).
  Penrose’s square root rule and the EU Council of theMinisters: Significance of the quota. artykuł w książce [*]
 • Martínez Aroza J,  Palomares Bautista A and  Ramírez González V,
  An electoral system for a Parliament: Mirror and Governability,
  University of Granada, Spain 2009.
 • Moberg A,
  (2010).
  Is the double majority really double? The voting rules in the Lisbon Treaty.
  artykuł w książce [*]
 • Penrose LS,
  The elementary statistics of majority voting.
  Journal of the Royal Statistical Society, 109, 53–57 (1946)
 • Penrose LS,
  On the objective study of crowd behaviour.
  H.K. Lewis & Co., London, (1952)
 • Pukelsheim F
  Proportional Representation Apportionment Methods and Their Applications
  Springer, Heidelberg, 2014 see chapter 12.10 "Jagielonian Compromise"
 • Pukelsheim F,
  (2010).
  Putting citizens first: representation and power in the European Union,
  artykuł w książce [*]
 • Ramírez-González V,
  (2010).
  Degressive proportionality. Composition of the European Parliament. The parabolic metod,
  artykuł w książce [*]
 • Rzążewski K, Słomczyński W, Życzkowski K,
  Academia PAS, 4 (2015)
 • Shapley LS and Shubik M,
  A method for evaluating the distribution of power in a committee system.
  American Science Review, 48, 787–792 (1954)
 • Słomczyński W, Życzkowski K,
  Brussels, February 2017
 • Słomczyński W and Życzkowski K,
  Mathem. Social Science 63, 94-101 (2012)
 • Wilson A,
  Virtual Politics. Faking Democracy in the Post-Soviet World,
  New Haven (2005)
 • Życzkowski K,  Słomczynski W and Zastawniak T,
  Physics World 19, No 3, March 2006, p 35-37

Literatura w języku niemieckim

 • Pöppe Ch,
  Die Quadratwurzel, das Irrationale und der Tod.
  Spektrum der Wissenschaft, 102–105 (August 2007)
 • Pukelsheim F,
  Der Jagiellonische Kompromiss.
  Neue Züricher Zeitung (Juni 20, 2007)