Każdy głos się liczy!

Wędrówka przez krainę wyborów

Jakie jest pochodzenie polskich słów „głosowanie” i „balotaż”? Jak wybierano sędziów w starożytnych Atenach, a jak dożę w średniowiecznej Wenecji? Jak i kiedy głosowano w Rzeczypospolitej Obojga Narodów? W jaki sposób konklawe dokonuje wyboru papieża, a jak zakonnicy wybierają opatów i przeorów? Jak wyłania się zwycięzcę zawodów w łyżwiarstwie figurowym, a jak zdobywcę pierwszej nagrody w Konkursie Chopinowskim?

Czy wynik wyborów prezydenckich może zależeć od rodzaju stosowanego systemu wyborczego? Jak przyjęta ordynacja wyborcza wpływa na skład parlamentu? Jakie są zalety oraz wady systemów proporcjonalnych i większościowych? Co oznacza skrót JOW? Jakie znaczenie ma wielkość i kształt okręgów wyborczych? Czym są progi wyborcze? Jakie systemy wyborcze stosuje się w różnych krajach? Czy istnieje idealna ordynacja wyborcza?

Czym różni się bezwzględna większość od większości kwalifikowanej? Jak obliczyć siłę Twojego głosu podczas różnych wyborów? Kiedy ten głos jest decydujący, czyli wpływa istotnie na wynik głosowania? Czy siła głosu na zebraniu udziałowców spółki zależy od progu większości kwalifikowanej? Jaki jest wpływ uczestnika walnego zgromadzenia akcjonariuszy na podejmowane decyzje?

Co to jest pośredni system głosowania? Jak rozstrzyga się sprawy w Radzie Unii Europejskiej? Czy system podwójnej większości wprowadzony w Traktacie Lizbońskim jest korzystny dla Polski? Jak działa „Kompromis Jagielloński” – system oparty na prawie pierwiastkowym Penrose’a? Na czym polega specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego?

Jak poznać, że wybory zostały sfałszowane, analizując jedynie ich wyniki? Jakich błędów należy unikać w przedwyborczych debatach? Czy w przyszłości będziemy losować posłów zamiast ich wybierać? Czy zaczniemy kiedyś głosować przez internet? Jaką metodą należy wybierać metodę głosowania?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w tej książce!